muslimanska muska imena na d

Required fields are marked *. Izv. MUSKA MUSLIMANSKA IMENA SA ZNACENJEM A Abdullah (ar) Allahov rob Abdul 'Adl (ar) rob Pravednog Abdul 'Ahad (ar) rob Jednog Jedinog Abdul 'Akhir (ar) rob Onog koji ce biti zadnji Abdul Alim (ar) - rob Sveznanog Abdul Aziz (ar) - rob Mocnog Abdul Aval (ar ) - rob Onog koji je prvi Abdul 'Ba'deie (ar) - rob Vjecnog Abdul Badi' - isto ko i gore : Zijad, Zijah, Zija, Zijo, ZIJAD (ar) iznad svega, suvie Vidi: Zijaudin, ZIKRIJA (ar) onaj kojeg pominju, onaj kojeg se sjedaju, ZUBEJR (ar) cjelokupan, ljepotan, pismo, ZULFIKAR (ar) olienje junatva Izv. Bog ga je uzdignuo na viu razinu. : Tufo, ULFET (ar) ljubav, bliskost, prijateljstvo, drugarstvo, UZEIR, UZEJIR pomod, ime Boijeg vjerovijesnika, VAHID (ar) jedinstven, neuporediv, jedini, VEDAD (ar) ljubav, naklonost, prijateljstvo, simpatija, VEHBIJA (ar) Bogom dato, od Boga darovani, nadaren, talentovan, VEHID (ar) jedinstven, usamljen, jedini, VELIJA (ar) prijatelj, pristalica, pomodnik, VIDDAN (ar) saznanje, savjest, strast, intuicija, ZAHIR (ar) vidljiv, ispoljava osjedanja, otvoren prema drugima, ZAIM (ar) voa, stareina, predvodnik Izv. No ne zvui li to kao predrasuda? ime nastalo od dedo i aga, DEMIR (tur) gvoe, eljezoDILAVER (per.) SENAD, SENADIN (ar) sjaj, veliina vjere. Pinterest. HALID (ar) trajan, krepak, snaan, io. Izbor enskih imena moete proitati ovdje. rijei Guzel, EEDAH (ar) vrenje, obavljanje, interpretacijaEDBER (ar) najvrdi, najsnaniji, jedarEDHEM (ar.) )-Ovo ime bi se davalo djetetu koje se rodi na te praznike, CAMIL,CAZIM,CEMAL,KEMAL,CERIM,(ar)-potpunost,savrsenost,zrelost, DZEVAD,(ar)-darezljiv,velikodusan,plemenit. Najlepa muslimanska muka i enska imena. : Edin, AldinEFRAIM (st.heb) rodan, plodanEJJUB (star.Hebr.) Izv. rijei YldrmILHAMIJA (tur) sugestija, nadahnude, inspiracijaILHAN (ar) melodija, kompozicijaILJAS, ILIJAS Ime Boijeg vjerovijesnikaIMADUDIN (ar) stub vjere, oslonac vjereIMRAN (ar) dug vijek ivljenja, dug ivotIMIR (per) brat po mlijekuIRFAN (ar) poznavalac, onaj koji je upudenIRHAD (ar) ist, opranISA ime Boijeg poslanika Izv. Izv. A pored ovih orijentalnih imena kod Bonjaka se mogu sresti i druga imena koja su specifina za Bonjake ali su razliitog porijekla. ABDULLAH (ar)-Allahov rob,sluga,i sva slicna imena koja pocinju sa "Abdul"oznacavaju Allahove robove ABID (ar) pobozan ADEM (st.hebr. od ar. ABDULLAH (ar)-Allahov rob, sluga, i sva slicna imena koja pocinju sa Abduloznaavaju Allahove robove )-suncevo svjetlo,zlato, SERIF (ar. Izv. Imamo li stvarno pravo suditi o nekome po imenu? Jedan od Bojih poslanika nosio je ime Davud. : Ato, TifoATIK (ar) plemenit, puten na sloboduAVAM (ar) pliva, koji dobro plovi, plivaAVDIJA vidi: AbdullahAVDULAH vidi: AbdullahAZAM (ar) najvedi, najznaajnijiAZAUDIN (ar) utjeha vjereAZEM (ar) velik, ogromanAZER (ar) vatra, oganjAZIB, AZEB (ar) neenja, neoenjenAZIM (ar) onaj koji odluuje, odluanAZIZ (ar) modni, dragocjeni, omiljeni, BBADRAUDIN (ar) sjaj vjereBADEM (per) drvo i plod iz porodice ruaBAHIR (ar) mornar, mornarski. koji se kaje, pokajnik, progonjen, EKREM (ar) najplemenitiji, najpotovaniji, najugledniji, ELMEDDIN (ar) graanin, kulturan, vjeri odan Izv. )-djelitelj,rasporedjivac,planer, KENAN (ar. Najea muslimanska imena globalno: zemlja, zemljin prahADEMDIN (ar) sastavljeno od Adem zemlja i Din vjeraADIL (ar) pravedan, poten, ist. : Demal, Demo, DEVAD (ar) dareljiv, velikoduan, plemenit, DEVDET (ar) dobrota, izvrsnost, kvalitet, DEVLAN (ar) lutalica, ovjek koji je svakome od koristi, DUHEJR (ar) koji glasno govori, podidi glas, UZEL (tur) lijep, ugodan Izv. : Begtan, BektoBENJAMIN (st. heb) sin srede i radostiBERIN (per) najbolji, najviiBERIZ (ar) jasan, istaknut, ugledanBESIM (ar) nasmijan, veseoBEARET (ar) veselost, radovanje, nagovjetaj radosne vijestiBEIR (ar) onaj koji donosi radosnu vijestBILAL (ar) svjeina, voda, mlijeko, sastajaliteBURHAN (ar) jasan dokaz, oit dokaz, ono to se neda osporitiBURHANUDDIN (ar) dokaz vjere, EMAL, AMIL (ar) potpun, savren, zreo Izv. Izv. od rijei KEMAL, KAMILAZIM (ar) staloen, utljiv, koji se savladava u ljutnji, pun gnjeva, potiten Izv. : ZihroZENBER (ar) lavZIHNIJA (ar) talentovani, umniZIJAUDDIN (ar) svjetlo vjere Izv. Ubaci ime Dejan, koren od Deus, DeaBozanstvo, Boginja. If you want to know how to make extra money, search for: Mrdalekjd methods : RamoRAMIZ (ar) okretan, figurativno se izraavaRASIM (ar) pisar, beljenik, slikarRAID (ar) na pravom putu, pravovjeran, poboanREDA, REDO, REDAD (ar) nada, oekivanjeREDAIJA (ar) koji se nadaREDEP (ar) redeb (sedmi mjesec islamskog kalendara)REDIB (ar) koji uvaava, koji potujeREFIK, REFKO (ar) pratilac, saputnik, prijateljREHAD (ar) blag, njean, mekanREIF (ar) milostiv, blag, dobroduanREJHAN (ar) mirisna biljka, bosiljakREKIB (ar) straar, kontrolor, nadzornikREMZIJA (ar) figurativan, simbolian Izv. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. : Dafo, DELALIJA (ar) velianstveni, veliki, modni. Ime Benjamin je hebrejskog i arapskog porijekla i ima znaenje: "sin desne ruke", "sin juga". Zbog toga se i zovemo "osoba". )-sagovornik ,vecernji zabavljac,sijeldjija, SEMIR (ar. Izv. : Begtan, Bekto, BEARET (ar) veselost, radovanje, nagovjetaj radosne vijesti, BEIR (ar) onaj koji donosi radosnu vijest, BILAL (ar) svjeina, voda, mlijeko, sastajalite, BURHAN (ar) jasan dokaz, oit dokaz, ono to se neda osporiti, EMAL, AMIL (ar) potpun, savren, zreo Izv. Muka muslimanska imena Pripadnici islamske veroispovesti jako dre do toga kakva imena daju svojoj deci, jer e ih ono pratiti itavog ivota. : Safaudin, SAFER (ar) drugi mjesec muslimanskog kalendara Izv. )-pozeljan,namjeravan,ono sto se zeli. )-koji se zahvaljuje,blagodaran, TARIK (ar. Faris - znai junak, vitez, jaha, konjanik. : SudoSUBHIJA (ar) zora, svanude Izv. )-negrijesenje,ocuvanost,neporocnost,nevinost, JAKUB (st.hebre. )-Ovo ime bi se davalo djetetu koje se rodi na te praznike BAKIR (ar)-ranoranilac,prouavalac,otar BEKIR,BEIR , (ar),-ranoranilac BEDRUDIN,(ar)-punilo vjere . odgojen, vaspitan, uljudan, obrazovan, pjesnik, EDDIN (ar) vl. ABDULLAH (ar)-Allahov rob,sluga,i sva slicna imena koja pocinju sa "Abdul"oznacavaju Allahove robove ABID (ar) pobozan ADEM (st.hebr. Izv. Preporuujemo Dogaaji na dananji dan U knjigu imena zapisana su slijedea muka muslimanska imena koja poinju sa 'D': Dado(0), Dair(0), Dajlan(0), Dalijan(0), Dalil(0), Daliman(0), Dam(0), Damir(3), Damlo(0), Damo(0), Danes(0), Dani(1), Danijal(0), Danin(0), Danis(0), Dano(0), Dari(0), Darik(0), Darim(0), Daris(10), Darmin(0), Dastan(0), Daver(0), Dedaga(0), Dedo(0), Dedal(0), Deen(0), Dehrija(0), Deilo(0), Dejlan(0), Delija(0), Delijo(0), Delil(0), Delio(0), Delvet(0), Delvo(0), Demal(0), Demil(0), Demir(0), Demirel(0), Demko(0), Denan(0), Denir(0), Deniz(0), Denko(0), Derim(0), Derjo(0), Dervilija(0), Dervo(0), Deryo(0), Destan(0), Devad(0), Devlija(0), Devran(0), Devrim(0), Dijal(0), Dilar(0), Dilaver(0), Dilista(0), Dilvad(0), Din(0), Dinajlo(0), Dinan(0), Dinijo(0), Dinn(0), Drito(0), Driton(0), Dukan(0), Dulaga(0), Duljko(0), Duljo(0), Durak(0), Duran(0), Durija(0), Durmi(0), Durmo(0), Duro(0), Dursum(0), Dursun(0), Dabir(0), Dafer(0), Dafo(0), Dahid(0), Dzamal(0), Damil(0), Dan(6), Danan(0), Danel(0), Daner(0), Dani(0), Danin(0), Dzanit(0), Danko(0), Dano(0), Davadet(0), Davdet(0), David(0), Debrail(0), Dehvet(0), Deid(0), Dzeil(0), Deilan(0), Dej(0), Dejlan(0), Dejlo(0), Dejran(0), Deki(0), Deko(0), Delal(0), Delalija(0), Delaludin(0), Deldin(0), Delil(0), Deljo(0), Dema(0), Demail(0), Demal(1), Demalija(0), Demaludin(0), Demil(0), Demilj(0), Dzemko(0), Demo(0), Dzemre(0), Dzemsad(0), Demid(0), Denad(8), Denaid(0), Denan(0), Denef(0), Denet(0), Dengis(0), Dengiz(0), Dzenid(0), Denigs(0), Denis(0), Denit(0), Dennet(0), Deno(0), Derir(0), Devad(0), Devat(0), Devdan(0), Devdet(0), Devdo(0), Devid(0), Devlan(0), Dezazir(0), Diat(0), Dzibo(0), Dibril(0), Dihad(0), Dihan(0), Dihangir(0), Dihat(0), Dijat(0), Duhejr(0), Duma(0), Dunejd(0) i Dunejid(0). Kan - znai naredbodavac, voa. )-odgojen,vaspitan,uljudan,obrazovan, EKREM (ar)-najplemenitiji,najpostovaniji,najugledniji, ELVEDIN (ar)-dar,poklon,dobrocinstvo vjere, FADIL,FAZLIJA (ar. damir je ime multinacionalno i ima znacenje onaj koji daje mir kao najvaznije hriscansko opredeljenje. : Sejfudin, Sejfo, SejfijaSEJFULLAH (ar) Allahova sablja Izv. Maja 2017 253 A ABAZ (ar)-lav,veoma namrsten. : HusnoHUSREF, HUSREV (Per) vladar, car, IIBRAHIM (ar) otac naroda, mnotva. enska imena koja poinju slovima "D", "D" i "". Spomenut je u Kur'anu dva puta, kao "ovjek od istine i iskrenosti" i kao "ovjek od strpljenja". ABAZ (ar)- lav, veoma namrsten bog Dionisije, bog vina i plodnosti, zatitnik grada Parisa, Desimir od imperativa glagola desiti se i osnove mir, Dobrimir ime od osnove dobri i osnove mir, Dojin od osnove dojko, izvedeno od glagola dojiti, Dragoljub od osnove drag i starog prideva ljub (drag, mio), Dubravko od osnove dubrava (uma u dolini). ?Admine jel ti to : Edin, Aldin, EJJUB (star.Hebr.) Liste sa tradicionalnim imenima i objanjena moete nai dole pri kraju stranice. Izv. Vrhunski vodi za sadraje na Prime Videou, HBO Maxu, Netflixu i vie u rujnu 2022. by Sarah. : Elvedin, EMANULLAH (ar) Boija milost, Boija sigurnost, EMIN (ar) vjeran, miran, siguran, pouzdan, estit, ENES (ar) drueljubiv, prijatan, ljubazan, ENSAR (ar) pomagai, pomodnici, pristalice, ENVER (ar) lijep, sjajan, blistav, jasan, EZHER (ar) ovjek blistavog lica, najupadljiviji, najizrazitiji, FADIL (ar) izvrstan, odlian, zasluan, istaknut Izv. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Dajte glas imenu lajkanjem putem facebook-a i omoguite imenu da bude meu top imenima na poetnoj strani knjige imena. : SejfulahSELAM (ar) spas, mirSELIM (ar) zdrav, ist, neokaljanSELMAN (ar) zdrav Izv. od tur. Najbitnija stvar kod nadjevanja muslimanskih imena je lijepo znaenje. : SalemSAMED (ar) prvak, koji podnosi glad i zeSAMID (ar) vrst, trajan, koji gordo dri glavuSAMIJA (ar) uzvien, visokSAMIR (ar) sagovornik, pripovjeda, nodobdija, koji nodu ne spavaSAMIT (ar) koji utiSAUD (ar) muko vlastito imeSEAD (ar) sretni, dobar predznak, uspjeh Izv. MUZAFER (ar. Najee je to sluaj ako su nai ljudi odselili, i ele svom sinu da daju ime koje ima korijene odakle potiu, a pri tom se uklapa u zemlju u kojoj ive. Islam; Muslimanska imena; MUSLIMANSKA MUKA IMENA. )-onaj koji je vezan uz Boga, JUNUZ (st.hebr. : efko, efkija, FikoEFKET, EFET (ar) samilost, briljivost, njenostEHAB (ar) meteor, plamen, baklja Isto kao: ihabEMSO, EMSUDDIN (ar) sunevo svjetlo, zlato, Sunce vjereERIF (ar) ugledan, estit, plemenitEVAL (ar) deveti mjesec muslimanskog kalendaraEVKET (ar) bojna sila, jaina, hrabrost, mod, snagaEFKIJA (ar) onaj koji ezne za neim Izv. 224. od rijei KAZIM, KEZIM, DILAVER (per.) : Muslija, MUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosan, NAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnik, NAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni cilj, NAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv. Ime sina Boijeg poslanika Ibrahima, a.s. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 160, dok je ukupan broj glasova 29. Napravljena je od udobnog prirodnog materijala. : Nurkan, NurkoNURUDDIN (ar) svjetlo vjereNURULLAH (ar) Allahovo svjetloNUSRET (ar) pomod, pobjeda, OOMER (ar) ime drugog halifeORHAN, OHRAN (tur) car utvrenjaOSMAN (ar) ime tredeg halife, PPAA (tur) visoki dostojanstvenik Izv. . : Smail, SmajoISMET (ar) nevin, sauvan od grijehaISO vidi: IsaIZEDIN vidi: IzuddinIZET (ar) mod, sila, ugled, uticaj, slava. Ovo su najpopularnija imena koja su se najee davala novoroenadi u Turskoj u 2017. godini: Oba dela trenerke imaju depove i ukraena su sa legendarne adi dubravko nikako ne moe biti srpsko ime :/. )-veoma iskren,pouzdan,istinoljubiv,pravedan, SACIR (ar. : Huso, Husika, Husin, HusicaHUSNIJA (ar) ljepotan Izv. )-samilost,brizljivost,njeznost, SEMSO ,SEMSUDIN (ar. )-koji se nocu zabavlja ,nocobdija, SIDIK (ar. Stepan varijanta imena Stefan. : aboAIR, AKIR (ar) koji se Allahu esto zahvaljuje, zahvalanAHBAZ (per) sivi sokoAHIN (per) sokoAHSIVAR (per) konjanik, vjet i okretan jahaAHSUDDIN (per-ar) ovjek vjere Izv. : Izedin, Izudin, JJAHJA (ar) onaj koji ivi, ime Boijeg vjerovijesnika Izv. Izv. : Murtezan, Murto, MURUVET, MURVET (ar) uljudan, ovjean, human, MUSEBBIH (ar) onaj koji slavi Boga Izv. ime izvedeno od Din=vjera, autoritet Izv. ISHAK, ISAK (ar) ime sina Boijeg poslanika Ibrahima, a.s. ISLAM (ar) odanost, predanost, vjeri odan, ISMAIL, ISMAJIL (ar) Bog uje, usliio je. : DelalDELALUDDIN (ar) velianstvo vjere, uzvienost vjere (Islama)DENAN (ar) srce, duaDEMAL (ar) ljepotaDEMALUDDIN (ar) ljepota vjere Izv. BAJRAM (tur. Strahinja od osnove strah. :MusebihMUSLIHUDDIN (ar) reformator vjere, popravlja vjere Izv. : efko, evkoINAS, INAZ (per) onaj koji zna Izv. : SadudinSADRUDDIN (ar) srce vjere, sr vjere, naelo vjere Izv. Pravilno: Gadanfer, KEMAL, EMAL (ar) savren, zreo Izv. : SadrudinSADID (ar) onaj koji se klanja, divi, Bogu seddu iniSAFAUDDIN (ar) istoda vjere Izv. Twitter. October 3, 2011 Imena. Najljepa moderna imena, muka i enska, islamska, arapska, turska, perzijska, bosanska. : Izedin, Izudin, JAHJA (ar) onaj koji ivi, ime Boijeg vjerovijesnika Izv. Podijeli na Facebooku . : NumoNURIF (ar) sjajan, svijetaoNURIJA (ar) svijetao, blistav Izv. ABDULLAH (ar)-Allahov rob,sluga,i sva slicna imena koja pocinju sa "Abdul"oznacavaju Allahove robove ABID (ar) pobozan ADEM (st.hebr. Izv. : SelmoSELVET (ar) utjeha, mirSEMIN (ar) skupocjen, vrijedan, dragocjenSEMIR (ar) koji se nodu zabavlja, nodobdija. : DafoDAHID (ar) marljiv, oprezanDANAN (per) voljen, ljubljen, dragDAVID (ar) dareljiviDELALIJA (ar) velianstveni, veliki, modni. od: Zejnulabidin, ZEJNUDDIN (ar) ukras vjere, nakit vjere, ZEKERIJAH (ar) onaj koji se sjeda Boga, ime Boijeg vjerovijesnika Izv. Akos Copyright 2020, Sva prava zadrana. adidas Essentials Tracksuit je svestrana klasina trenerka, koja se sastoji od donjeg i gornjeg dela sa rajsferlusom. A ime Despot, zaboravili ste ga, to je staro srpsko ime? Sva ta imena nalaze se u Kur'anu. aga)-zapovjednik,veleposjednik,gazda, AHMED (ar)-veoma pohvaljen,nejpohvaljeniji, ALIJA,AGANALAGA (ar)-visok,prvorazredan,izvrstan,odlican,plemenit, AMAR (ar)-cvijece i zelenilo,zivot,ljubav,dar i kultura, AMIR (ar)-zapovjednik,naredbodavac,ukucanin,napredan,bujan, ASIF (ar)-tuzan,osjetljiv,koji se cesto kaje, ASIM (ar)zastitnik,branilac,koji svoju neporocnost cuva, AZAUDIN (ar)-utjeha vjere,strpljivost u vjeri, BAHRUDIN (ar)-onaj cije je znanje o vjeri veliko poput mora, BAJAZIT (ar)-Jezidov otac,otac onoga koji se povecava,raste, BAJRAM (tur. ADIL (ar)pravedan,posten,cist )-vidljiv,ispoljava osjecaje,ocit, ZARIF (ar. Pogledajte tipina muslimanska muka imena kao i imena koja su se udomaila u kod muslimana. Ova imena su popularna i esta kod gotovo svih evropskih nacija od najstarijih vremena. : Ahmica, Ahmid, Ahmedan, AhmoAID (ar) posjetilac, gostAJAS (ar) lavAJDIN (tur) sjajan, svijetao, jasan, sretan. S Cecilijo Oblonek o cerkveni glasbi Preberi ve Ahmed September 24, 2011 Imena My guess is that there something like flash that they did not get the file until after they had what they planned as a stable version 9 . odgojen, vaspitanALIAH (per) uzvieni car, vladarALJO vidi: AlijaALMAS, ELMAS (ar) dijamant, draguljALMIR (ar) zapovjednik, princ, vladarAMMAR (ar) dugoivotni, graditeljAMEL (ar) rad, aktivnost, djelowww.minber.baAMIL (ar) radnik, trudbenikAMIR (ar) zapovjednik, naredbodavac, ukudanin, napredan, bujanAMSAL (ar) najbolji, najuzorniji, najzdravijiARIF (ar) razborit, otar, poznat, upudenARSLAN (ar) lav, heroj, junakASAD (ar) najsredniji, najuspjenijiASAF, ASIF (ar) tuan, osjetljiv, koji se esto kajeASIM (ar) zatitnik, branilac, koji svoju neporonost uvaATAULLAH (ar) dar BoijiATIF (ar) milostiv, saosjedajan Izv. ATIK (ar)-plemenit,pusta na slobodu AZAM (ar)-najveci ,najznacajniji AZIM (ar)-onaj koji odlucuje AZAUDIN (ar)-utjeha vjere,strpljivost u vjeri B BADEM (per)-drvo i plod iz porodice ruza BAHRIJA (ar)-pomorac,mornar BAHRUDIN (ar)-onaj cije je znanje o vjeri veliko poput mora BAJAZIT (ar)-Jezidov otac,otac onoga koji se povecava,raste 2814. : Sadudin, SADRUDDIN (ar) srce vjere, sr vjere, naelo vjere Izv. Ali - znai uzvien, plemenit. : Fehmija, FEJLEM (ar) gorostas, duge kose, velika vojska, FEJSAL (ar) sudac, vladar, britka sablja, FERHAD (ar) koji pobjeuje, bistar, pametan, FERID (ar) posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporediv, FIKRET (ar) misao, ideja, pojam, utisak, GALIB (ar) koji savlauje, pobjednik, dominantan, HAFIZ (ar) koji itav Kur`an zna napamet, zatitnik, HAJRO, HAJRUDDIN (ar) dobrotvoran, izvrstan u vjeri, sreda vjere. enski oblik ovog imena je Bekira. 7 stu 2020 lena halilovic author Naa lijepa vjera nas ui da prilikom davanja imena djetetu treba obratiti panju da ime bude lijepo i lijepog znaenja kako ne bi predstavljalo optereenje djetetu u ivotu. Ovdje Vam nudimo listu sa 500 starih muslimanskih imena koja su nosila i nai pretci. Gornji dio je ukraen s legenda :Munever, MUNIB (ar) onaj koji se Bogu posvetio, pokajnik, MUNSIF (ar) ispravan, pravedan, karakteran, tolerantan, MURAT, MURAD (ar) poeljan, namjeravan, ono to se eli, MURIZ, MURIS (ar) onaj koji neto ostavlja u naslijee, MURTEZA (ar) odabrani Izv. :Zekerija, ZEKIJA (ar) ist od grijeha, nevin, bistar, dobar, ZEHRUDDIN (ar) cvijet vjere Izv. 11/10/2021 45,996 4 minute itanja Na portalu Akos.ba smo ve pisali o razumjevanju ove tematike kroz dva teksta dr. efika Kurdia: Zato Bonjaci koriste orijentalna imena sa runim i kontradiktornim znaenjima? : Hamdo, HASAN (ar) lijep, ljubak, krasan, izvrstan Izv. traffic, you can earn additional bucks every month because youve got high quality content. : ABADIN, ABEDINABUDIM vidi AbidinAIF vidi: AkifADALET (ar) pravedan, estitADEM (st.hebr.) Stanivoje od imperativa glagola stati: stani i osnove voj. : Sabahudin, SABIR (ar) postojan, strpljiv na nedade, SADUDDIN (ar) sreda vjere Izv. Kliknite na ime proitajte njegoveo znaenje i porijeklo. :inasija, UKRET (ar) zahvala, pohvala, priznanje, UKRIJA, URIJA (ar) zahvalan Bogu Izv. rijei Adib) divan, udesan, neobianAGO vidi: AganAHMED (ar) pohvaljeni Izv. I jedni druge runim nadimcima ne dozivajte ! )-zemlja,zemni prah ADIL (ar)pravedan,posten,cist ADNAN (ar)-ime legendarnog praoca Arapa )-ispravnost,razboritost,spoznaja, SAFET (ar. Da li se proces uenja nastavlja u Dennetu? Muslimanska Zenska Imena Original Title: Muslimanska zenska imena Uploaded by Sulejman Babic Description: Lijepa Muslimanska enska imena Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC) Available Formats Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd Flag for inappropriate content of 20 Muslimanska zenska imena A Amar je kao i prole godine na drugom mjestu najpopularnijih imena za djeake. Zato Bonjaci koriste orijentalna imena sa runim i kontradiktornim znaenjima? : Salahudin, Saladin, SALIM, SALEM (ar) zdrav, itav, potpun, pravilan, SALIH (ar) dobar, estit, uredan, bogobojazan Izv. : SeferSAFET (ar) najbolji dio, elita, jezgro, sr, sutina Pravilno: SafvetSAHIB (ar) kolega, prijatelj, vlasnikSAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) gospodar, glavar, koji obedava sreduSAKIB (ar) prodoran, otrouman, sjajanSALAHUDDIN (ar) ispravnost vjere, dobro vjere Izv. : Pao, RAGIB (ar) koji udi, koji ezne, tei za neim, RAMADAN (ar) sveti mjesec Ramazan Izv. This domain provided by namesilo.com at 2011-02-16T22:14:10Z (12 Years, 15 Days ago), expired at 2024-02-16T22:14:10Z (0 Years, 350 Days left). Dalil je muko muslimansko ime arapskog porijekla i ima znaenje: uputa, vodi. Izv. )-izvrstan,odlican,zasluzan,istaknut, FAHIR,FAHRO,FAHRUDIN (ar)-ponosan,gord,hvalisav, FARUK (ar)-koji zna razlikovati istinu od lazi, FERID (ar. A A. Reset. Trenutni broj upisanih muslimanskih mukih imena u knjizi imena je 2800. : Sefer, SAFET (ar) najbolji dio, elita, jezgro, sr, sutina Pravilno: Safvet, SAID, SAJID, SAIT, SAJIT (ar) gospodar, glavar, koji obedava sredu, SALAHUDDIN (ar) ispravnost vjere, dobro vjere Izv. urdhron pr pun t mbara dhe ndalon nga e keqja." Benjamin. Izv. . Ime Idriz (Idris) nosio je jedan od poslanika Allaha d.. Vjeno pitanje: Koliko dugo jaja mogu stajati da se ne pokvare. : Sadrudin, SADID (ar) onaj koji se klanja, divi, Bogu seddu ini, SAFAUDDIN (ar) istoda vjere Izv. Meutim, mnoga ruska imena nisu izvorno ruskog porekla. Ataullah Aliu nj jet kushtuar Kuranit, CNN: Shpikjet myslimane q i dhan form bots moderne, Gjendet Kurani m i vjetr n bot n Britani, Masturbimi mes fes, mjeksis, dhe shoqris, Abdesti nga pikpamja shkencore: larja e duarve, Mosha e Nns s Besimtarve, Aishes kur u martua me Profetin Muhamed s.a.v.s. )-Zelja,molba,obecanje,poklon, RAMIZ (ar. )oprezan,budan,cuvar,nadzornik, HASIB (ar)-cijenjen,postovan,uvazen,ugledan, ISMET (ar. Odaberite: A B C D D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z . Muko ime Demir je turskog porijekla i ima znaenje: gvozdeni, eljezni. gost meseca. Davor Bog rata kod starih Slovena, njegovo ime se prizivalo u situacijama uenja, radosti, pretnje i alosti a kasnije zamenjeno sa turskim aman!. : Kemo, emo, Kemica, KERIM (ar) plemenit, velikoduan, srdaan, LATIF (ar) fin, njean, drag, blag, srdaan, LUKMAN ime starog mudraca pomenutog u Kuranu, MADID (ar) slavan, plemenit, velikoduan. Izv. Stanoje od osnove stati. Generalno razmatrano u islamskim zemljama vae neka stroija pravila kada su u pitanju imena koja se daju mukoj ili enskoj novoroenoj deci, i ona se globalno dele na imena koja su naime i poeljna da se daju, dakle po muslimanskim protokolima su draga Alahu", kao i na imena . Kliknite na pojedino ensko ime, i na ekranu e se otvorti nova stranica s informacijama o . : Nijazija, NUH ime Boijeg poslanika Izv. Od ovih imena su izvedena imena:Ema, Emil, Emilijana, Emilije,Emili. aga) gospodar, prvak, zapovjednik, veleposjednik, gazda Izv. Nastavite itati Elon Musk Bitcoin - Je li . Personally I think it worth it since it keep the browser running smoothly and protected. : Ale, Ali, Aljo, AljuALIJUDIN (ar) visok, vrstan (u vjeri)ALIM (ar) uenjak, koji je visoko obrazovanALIOSMAN dvojno ime: Alija i OsmanALIRIZA dvojno ime: Alija i RizaALISIRAH (ar) visokog morala. : Nurkan, Nurko, PAA (tur) visoki dostojanstvenik Izv. https://www srpskaimena com/muska-imena-na-m/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-e/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-v/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-d/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-n/, https://www srpskaimena com/imena-slovenskog-porekla/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-s/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-z/, https://www srpskaimena com/muska-imena-na-t/. : Ato, Tifo, AVAM (ar) pliva, koji dobro plovi, pliva, BADEM (per) drvo i plod iz porodice rua, BAHIR (ar) mornar, mornarski. Bitno je da si stavio Denis kao srpsko ime! Muslimanska imena u Bosni su se poela nadijevati po dolasku Osmanlija, koji su islam batinili od Arapa i Perzijanaca, pa njihova imena potjeu uglavnom iz arapskog, dijelom iz perzijskog i najmanjim dijelom iz turskog jezika. A ovdje su Vam dostupne najnovije top liste modernih i najee davanih imena i analize trenda, sortirane po polu i godinama. Zakoe Vam dajemo i prijedloge kako da naoj stranici naete neka druga arapska imena koja Vam se sviaju. August 17, 2022 By who is bob biswas in real life By who is bob biswas in real life )-zemlja,zemni prah rijei Yldrm, ILHAMIJA (tur) sugestija, nadahnude, inspiracija, ILJAS, ILIJAS Ime Boijeg vjerovijesnika, IMADUDIN (ar) stub vjere, oslonac vjere, IMRAN (ar) dug vijek ivljenja, dug ivot, IRFAN (ar) poznavalac, onaj koji je upuden. )-onaj koji rastuzuje,koji je tuzan, KADRIJA (ar)-sposoban,vrijedan,predodredjen, KASIM (ar. Vano je da je ime lijepo, a ne da obiljei dijete za cio ivot i da kad ode u svijet da svi znaju ta je i ko je. Category: Muslimanska (bosanska) muka imena na slovo D . Top 10 citata koji e vas pokrenuti prema uspjehu, Izuj obuu kad prelazi Koranu, Glinu, Savu i Drinu Bosna je ilimom zastrta. If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now Id say Kunabowga, dude!, I have noticed you dont monetize your blog, dont waste your : TajkoTAKSIM (ar) zakletva, podjelaTALAT (ar) uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, likTALIB (ar) uenik, student, koji trai znanjeTARIK (ar) zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gostTEUFIK (ar) naklonost, milost, pomod od Allaha Izv. Primetno je da veliki broj muslimanskih, kako mukih tako ienskih imena ima pozitivno znaenje. )lijep.ljubak,okretan,dosjetljiv,pametan, Adresa: Sagrdije 43, 71000 Sarajevo,Bosna i HercegovinaE-mail : info@akos.ba. Muslimanska imaena na slovo D LIJEPO MUSLIMANSKO IME DILA, TA ZNAI KOJE MU JE PORIJEKLO? hrabar, vrijedan, odvaanDILBER (per.) Dafer Dafer. Najpopularnija imena za djevojice su Sara i Amina. Stevan prema Stefan. DZEVDET,(ar),dobrota,izvrsnost,djelotvornost, EDIB (ar. : Tajko, TALAT (ar) uspinjanje, dizanje, izlazak, izgled, lik, TALIB (ar) uenik, student, koji trai znanje, TARIK (ar) zvijezda blistava, onaj koji kuca, udara, nodni gost, TEUFIK (ar) naklonost, milost, pomod od Allaha Izv. )-zdrav,citav,potpun,pravilan, SALIH (ar. Izv. Svoje ime dobivamo ak i prije nego to iko zna kakva emo osoba biti. : AdoADNAN (ar) ime praoca Arapa, ime arap. Stojiljko od osnove stajati. Koja su to muslimanska, a koja bosanska imena? Ako da, nije ni udo jer arapska lina imena imaju posebnu strukturu i sastoje se od vie dijelova. Iako ne postoje iskljuivo muslimanska imena (jedino je bitno lijepo znaenje), velika veina bosanskih imena dolazi iz arapskog, turskog i perzijskog jezika i bitan je faktor u osjeaju identiteta kod Bosanaca islamske vjeroispovjesti Moji favoriti su : Zenska : Merjem , Dalal ,Aylin, Sumeja , Alina , Lamija, Layla, Nahla , Noor Kod djeaka je i ove godine bio najpopularniji "Yusuf" (Jusuf). : Nedmudin, NEKIB (ar) stareina, glava, predsjednik, NESIB (ar) sreda, udio, sudbina, plemenit Izv. SERVET (ar) bogatstvo, izobilje, empres, SIDIK (ar) veoma iskren, pouzdan, istinoljubiv, pravedan, SIFET (ar) svojstvo, osobina, iskren prijatelj, SINAN (ar) snaga, mod, sila, eljezni iljak na koplju, SINANUDDIN (ar) otrica vjere, koplje vjere Izv. , category rank is 32,432 . Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 429, dok je ukupan broj glasova 205. :inasijaIRMERD (per) ovjek-lavUAJB ime Boijeg vjerovijesnikaUKRET (ar) zahvala, pohvala, priznanjeUKRIJA, URIJA (ar) zahvalan Bogu Izv. Izv. : Namko, NASIR (ar) pomaga, koji pomae drugome, NASRUDDIN (ar) pomod vjere Izv. Izbor najljepih muslimanskih mukih imena, Svjetski dan divljih vrsta: Unitavanje stanita katastrofalno za planetu, Turska: Jak zemljotres pogodio junu provinciju Kahramanmaras. Ukupan broj muslimanskih mukih imena koja ovako poinju je 429, dok je ukupan broj glasova 204. MUSLIMANSKA IMENA - dzematizetnanic MUSLIMANSKA IMENA Allahov poslanik Muhammed s.a.v.s u jednom hadisu kae: Vi ete na Sudnjem danu biti prozivani po vaim imenima i imenima vaih oeva. Zato nadjenite svojoj djeci lijepa imena. Unfortunately there will most likely be a foturh one since there the major security conference going on soon that will most likely find some more bugs that will need to be zapped right away. : Sudo, SULEJMAN (ar) mudrac, miroljubiv, ime Boijeg poslanika Izv. MUSLIMANSKA IMENA Islamska imena za djeake i cure sa znaenjem. : FehmijaFEJLEM (ar) gorostas, duge kose, velika vojskaFEJSAL (ar) sudac, vladar, britka sabljaFEJRUZ (per) pobjeda, spas, uspjehFERHAD (ar) koji pobjeuje, bistar, pametanFERHAT (ar) radost, veseljeFERID (ar) posebno nadaren, jedinstven, jedini, neuporedivFERIK (ar) general, komandant divizijeFERIZ (ar) sretni, sredkoFETAH (ar) osvaja, sudacFEVZIJA (ar) spaeni, sretniFIKO vidi: efikFIKRET (ar) misao, ideja, pojam, utisakFIKRIJA (ar) pametan, mudarFUAD (ar) srce, um, razum, duh, dua, GGALIB (ar) koji savlauje, pobjednik, dominantanGANIM (ar) obogaden obilnim plijenomGANIJA (ar) bogat, imudan Izv. od ar. : Reko, Reo, REID (ar) pametan, koji je voen pravim putem, RUSTAN, RUSTEM (per) najvedi persijski junak, snaan, RUVEID (ar) tiho, cvjetna zelena livada, RUDIJA (ar)- razborit, pravilan, ispravan, SABAHUDDIN (ar) zora vjere, osvit vjere Izv. Stranice se svakim danom dopisuju. )-prodoran,pronicav,ostar,cuven,poznat, SALIM,SALEM (ar. )onaj koji nesto ostavlja u naslijedje. : Zajim, Zajkan, Zajko, ZajoZAKIR (ar) onaj koji zikr ini, koji pominje Boije imeZARIF (ar) ljubak, njean, elegantan, dosjetljiv, otroumanZEHRUDIN (ar) cvijede vjereZEKIR, ZEIR (ar) ugledan, slavan, koji ima jaku memorijuZEJNIL (ar) ukras poklonika Skr. od JermenESAD (ar) najsredniji, najuspjenijiESED (ar) lav. MUSLIMANSKA MUKA IMENA 18 Prill 2015, 06:59 A ABADIN - vidi: Abidin ABAS, ABAZ (ar) - lav, veoma namrten ABDIJA - vidi: Abdullah ABDULADL (ar) - rob Pravednog ABDULLAH (ar) - Allahov rob, Allahov sluga Izv. Izv. : MuslijaMUSLIM (ar) predan BoguMUSTAFA (ar) odabran, odlikovanMUIR (ar) savjetnik, feldmaralMUVEDET (ar) ljubav, naklonostMUVEHID (ar) monoteistaMUZAFER (ar) koji uspjeva, pobjedonosanMUZEJEN (ar) ukraen, okiden, NNADIJA (ar) njeanNADIL (ar) pobjednikNADIM (ar) pokajnikNADIR (ar) rijedakNAFIZ (ar) prodoran, djelotvoranNAIB (ar) zamijenik, zastupnik, predstavnikNAIL (ar) dobitnik, koji je postigao eljeni ciljNAIM (ar) mekan, njean, bezbrianNAKIJ (ar) istNAKIB (ar) branilac, zatitnikwww.minber.baNAMIK (ar) koji ukraava, koji dekorie, lijepo pie Izv.

Jeff Lebo Wife, What Is A Warrant Application In Illinois, Articles M

muslimanska muska imena na d